En kurs för dig som vill lära dig en kärleksfull modell för att bearbeta begränsande tankemönster och läka barndomstrauma.

Begränsande sanningar och tankemönster

Inre ”sanningar” av typen Man kan inte lita på någon!Jag måste alltid göra mitt bästa… eller till och med Jag klarar allt! går inte bara att byta ut rent intellektuellt. De ligger ofta djupt inkapslat i det undermedvetna, i kroppen, och påverkar tankar, känslor och beteenden.

En fantastisk kurs som öppnat nya möjligheter för mig att påverka mina gamla, negativa erfarenheter. Plötsligt känns det som hände då på ett helt nytt sätt, som om jag belyst situationen med ljus och kärlek. Att jag har gjort en tidsresa bakåt och förändrat mina negativa upplevelser till något positivt och ljust. Iréne är en så härlig och inspirerande lärare! Lena S.

En kreativ och kärleksfull modell

EFT, Self Compassion and Inner Child Work förmedlar en lekfull och djupgående modell för hur man kan bearbeta och släppa sådan här inre ”sanningar”. Genom att gå tillbaka till de frusna ögonblick i barndomen då de grundlades kan man lösa upp den känslomässiga intensitet som håller dem på plats.

Vi för in nya resurser, kraft och trygghet i en situation där dessa inte fanns tillgängliga. Utan att förneka vad som egentligen hände kan vi skapa ett ”nytt minne” av det skedda – vilket i sin tur påverkar tankar och beteenden i nuet.

Tack för en betydelsefull och användbar kurs! Jag känner att min tacksamhet och ödmjukhet inför vårt inre barn har fått ytterligare ett lyft. Tack! Jag känner dessutom en starkare övertygelse om att det går att ersätta gamla negativa minnen med nyare, gladare, positiva upplevelser.Marina Hägglund, socionom med KBT-kompetens

Inspiration från många håll

Inspirationen till den  här kursen har kommit från många håll. EFT är en naturlig bas, men element från följande finns också med: symboldrama, minnesrekonsolidering, Resourcing, Compassion Therapy, Identity Healing, Heart Anchor och Matrix Reimprinting.

Helt magiskt!

Nu är det 5 år sedan du hjälpte mig med mina sömnproblem. Sover fortfarande jättegott fast livet är stressigt ibland. Helt magiskt!Tina

Jag har fått ett enkelt, men mycket effektivt redskap för att lösa upp gamla traumatiska minnen, som jag kan använda, främst i min personliga utveckling, men även för att hjälpa andra. Förvånad över att det var så lätt att komma in i minnet, och att dialogen med mitt ”lilla jag” var så givande. – Gunnel Saric

Funderingar från några nöjda kursdeltagare

 

Kursinnehåll:

  • Våra ”inre  barn” – var kommer de ifrån?
  • Anknytningstrauma – vad händer när våra grundläggande anknytningsbehov inte tillfredsställs?
  • Att få kontakt med sina ”inre barn” – även när man inte minns något …
  • Repair – reparenting
  • Självmedkänslans roll i det hela
  • ”Ladda ur” den emotionella laddningen
  • Avsluta det oavslutade
  • Tillföra resurser
  • Förankra och gå vidare
  • Vetenskapliga teorier bakom känslor, minne och minnesrekonsolidering

Bra kurs, och klok ledare, förankrad i ämnet. Mycket bra teoridel med tips på litteratur för vidare läsning. Bra balans teori och praktiska övningar. Fint att få uppföljningstillfällen efter utbildningsdagen! Man får tid att smälta och öva. Barbro Kemi, specialpedagog och skolledare

 

Praktiskt information

Tider: Just nu finns ingen tid planerad för denna kurs, men den ingår numera som en del i EFT Nivå 3.

Var? Online, via Zoom. För att kunna vara med måste du ha tillgång till dator, och bra internetuppkoppling.

Investering: 2 500 kr. För företag tillkommer 25% moms.

För vem? Det här är en kurs för dig som redan använder EFT. Du bör helst ha gått EFT grundutbildning, alternativt ha erfarenhet av tapping i kombination med vana att coacha andra. Kontakta mig gärna om du undrar.

 

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta Iréne på irene@eftscandinavia.se eller 070-35 24 115 samt betala anmälningsavgiften 700 kr på Pg 25 77 92-2 eller Swish 12 3362 0465. Hela kursavgiften ska betalas innan kursstart. Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid återbud. (Skulle kursen av någon anledning inte bli av, får du naturligtvis tillbaka det du betalat.)