Forskning

Det är först på senare år som forskningen kring EFT och andra knackmetoder riktigt tagit fart. Redan nu visar studierna och meta-analyserna på stor behandlingseffekt i ett antal områden: ångest, oro, depression, PTSD, viktminskning, trauma med mera. Det bästa är att det hela tiden dyker upp nya studier som pekar i samma riktning – att EFT är värt att tas på allvar som evidensbaserad metod.

Studier och metaanalyser

Det finns i nuläget 4 metaanalyser, det vill säga sammanställningar av de studier som redan gjorts, och alla visar att EFT ger resultat som vida överskrider de felmarginaler som alltid föreligger även vid randomiserade kontrollstudier.

De kliniska resultat som finns pekar i en väldigt positiv riktning, speciellt vid depression och trauma där EFT enligt flera studier har lika god verkan som EMDR (ögonrörelseterapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi). På svenska EFT-Förbundets hemsida hittar du en sammanställning av de olika forskningsresultat som finns samlade. Jag rekommenderar speciellt EFT Tapping Training som kommenterar de olika studierna, samt de internationella organisationernas ACEPs och EFT Internationals sidor.

Varför fungerar EFT?

Det finns egentligen i nuläget inget entydigt svar på den frågan. Man har kunnat mäta att hjärnvågsmönstret förändras i samband med EFT (Dr Peta Stapleton, 2018), och att aktiviteten i amygdala (hjärnans ”stresscentrum”) hämmas.

Nivåerna av stresshormonet kortisol minskar i kroppen (Dr. Dawson Church, 2012), i snitt så mycket som 24 % efter en session EFT. Däremot ökar halterna av de hormon som ger lugn och välmående (bl a oxytocin och serotonin). Efter ett pass EFT känner man sig ofta väldigt lugn och avspänd – för att senare fyllas med ny energi.

Om du är nyfiken på fler aspekter som gör EFT så exceptionellt användbart kan du läsa mitt blogginlägg 12 verksamma ingredienser i EFT.

David Feinsten, PhD, ger i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Explore möjliga förklaringsmodeller till tappings effektivitet och snabba resultat. Läs hela artikeln här >>

Intervju med dr Peta Stapleton 

Den här intervjun gjorde jag inför EFT Masterclass 2019. Mycket mer har hänt sen dess!

EFT i världen

I andra delar av världen har EFT nått större erkänsla än i Sverige. I USA och England räknas EFT som godkänd professionell fortbildning för läkare, vårdpersonal, psykoterapeuter, samtalsterapeuter, kuratorer med flera.

Kaiser Permanente, en av USAs främsta vårdkedjor med över 10 miljoner patienter per år, har nyligen i sin tidskrift The Permanente Journal publicerat en rapport om behandling av posttraumatisk stress hos krigsveteraner. De rekommenderar också en stegvis vårdmodell med 5 sessioner EFT-terapi för lindrigare PTSD och 10 för allvarligare symtom. Läs hela artikeln här eller en sammanfattning i The Huffington Post.

Knackning har också använts för att minska lidandet efter folkmorden i Ruanda och Kongo, samt i samband med naturkatastrofer i Asien. Eter skolskjutningarna i USA har det funnits EFT-team på plats för krishjälp. I Oaxacaprojektet i Mexico har EFT anvnänts för att cancersjuka barn ska återfå livsglädje under tuffa behandlingar.

 

Man kan tycka att EFT strider mot allt sunt förnuft, men man måste ge den en chans innan man dömer ut den.

Dr. Gunilla Brattberg

leg. läkare och docent i hälso- och sjukvårdsforskning

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation