Dröm dig till frihet – start 23/8

Det här är en kurs för dig som vill förstå och tolka dina drömmar på ett kreativt och lyhört sätt tillsammans med andra. Med hjälp av samtal, bildarbete och EFT tapping tar vi fasta på vad drömmen vill säga, dess inre konflikter och de möjligheter till utveckling som den också erbjuder.

Förstå dina drömmar, förstå dig själv 9/8

Välkommen till en lekfull workshop online om drömmar och drömsymboler. Vad vinner man på att arbeta med sina drömmar? Och vad händer om man dessutom kombinerar det med EFT Tapping? “Drömmar är konst som skapas varje natt.”

Tillbaka till Framtiden 15/8

En workshop för dig som vill lära dig en kärleksfull modell för att bearbeta begränsande tankemönster och läka barndomstrauma. Memory & Belief Reimprinting kombinerad med EFT tapping.

Bilder, symboler och metaforer 13/9

En workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda bilder och symboler i kombination med EFT tapping. Skonsamt, kreativt och utvecklande. Eventuellt online.