Tapping i sommartider 1 juni

Att knacka i grupp är läkande och kraftfullt. I gemenskap med andra får du tillfälle att utvecklas och må gott.

Tillbaka till Framtiden 12/9

En workshop för dig som vill lära dig en kärleksfull modell för att bearbeta begränsande tankemönster och läka barndomstrauma. Memory & Belief Reimprinting kombinerad med EFT tapping.

Bilder, symboler och metaforer 13/9

En workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda bilder och symboler i kombination med EFT tapping. Skonsamt, kreativt och utvecklande.