EFT-utbildningar

Är du intresserad av att…

  • … jobba professionellt med EFT?
  • … använda EFT som komplement i den verksamhet du redan har?
  • … lära dig EFT av en erfaren EFT-terapeut med gedigen pedagogisk bakgrund?

EFT Scandinavia erbjuder utbildningar i EFT på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Kurserna följer EFT Internationals riktlinjer, och vi är de enda i Sverige som ger möjlighet till internationell certifiering och ackreditering.

Under min karriär har jag gått många kurser, men sällan upplevt att de överstigit mina förväntningar. Iréne Ödmark-Halls EFT-utbildning är en av de sällsynta kurser som överraskar positivt och som erbjuder mer än det man räknat med. På ett behagligt, varierat men samtidigt innehållsrikt sätt lyckas hon ge många konkreta, användbara och spännande verktyg. – Marina Hägglund, socionom och KBT-terapeut

Om EFT International – EFTi

EFT International, (f.d. AAMET), med säte i England, är den största branschorganisationen för utövare av EFT och andra energipsykologiska metoder. Dess mål att främja kvalitet och etisk yrkesutövning hos sina medlemmar.

EFT Scandinavia följer EFT Internationals  rekommendationer vad gäller utbildning och kursinnehåll. Iréne också ordförande i svenska EFT-Förbundets styrelse.

Jag gick min EFT utbildning för 10 år sedan, men blev aldrig certifierad på nivå 3. Nu går jag om hela utbildningen från början, och det är otroligt givande. Speciellt tacksam är jag över alla samtal med Iréne kring inskickat material (klientfall, audioinspelningar etc). Iréne är alltid väl förberedd, och man får massor av konstruktiv kritik, både på sådant som var bra och sådant som kan göras bättre eller annorlunda. Iréne har en gedigen kunskap och erfarenhet som hon generöst delar med sig av. – Kristin Lindahl, Svenska EFT Förbundet

Egen utveckling tillsammans med andra

På våra kurser får du tillfälle att jobba med egna  och andras problem under erfaren lärares ledning, i en trygg och säker miljö. Vi är alla olika och upplever EFT på olika sätt. Du speglar dig i och lär av de andra i gruppen. Det finns också mycket tid för reflektion och frågor.

Värme, engagemang och flexibilitet. Alla fick synas och höras. Jättenöjd. – Rasa Oro, coach 

Så här säger några nöjda kursdeltagare

 

 

Fördelarna med att gå kurs hos Iréne och EFT Scandinavia

  • stöd och gemenskap i trygg och säker miljö
  • erfaren kursledare som skapar en bra inlärningsmiljö och presenterar materialet på ett lättillgängligt sätt.
  • du speglar dig i och lär av de andra i gruppen – vi är alla olika och upplever EFT på olika sätt
  • du får jobba med egna och andras problem med stöd av erfaren lärare
  • tid för reflektion och frågor
  • EFT-utbildningarna följer branschorganisationen EFT Internationals riktlinjer.

Se kalendariet för vad som är på gång just nu.

 

 

 Snabbgenomgång av de olika kursstegen

Nivå 1

Här lär du dig hur EFT fungerar, och varför. Du får träna på att använda de kraftfulla grundteknikerna på ett flexibelt och inkännande sätt. Nivå 1 har sitt fokus på EFT som självhjälp, och ger en nödvändig bas för att gå vidare till Nivå 2 och certifiering.

Nivå  2

Här sätts teknikerna från Nivå 1 i ett större sammanhang. Du får en inblick i hur begränsande tankemönster grundläggs, och hur man kan befria sig från dem för att sedan gå vidare i livet. Du tränar också på att använda EFT på ett skonsamt och säkert sätt. Nivå 2 är en practitioner-kurs som leder till certifiering/ackreditering.

Nivå 1 och 2 ges bara som ett kombopaket. Oftast online, men ibland på plats i Årsta. Se kalendariet.

Nivå 3

Här breddar och fördjupar du dina EFT-kunskaper. Du utvecklar din förmåga att arbeta kreativt och mångfacetterat.  För mer info om Nivå 3, kontakta Iréne.

Certifiering

Efter att ha avslutat Nivå 2 kan du välja att gå vidare och bli en EFT International Accredited Practitioner. Då gör du 50 provsessioner på 20 olika personer.  Några av sessionerna ligger till grund för de fallbeskrivningar du lämnar in. Du gör också ett onlineprov på kursens teoridel (på svenska). I certifieringen ingår minst 6 timmar handledning enskilt och/eller i grupp. 

Avgiften för certifieringen ingår inte i ordinarie kurskostnad utan tillkommer.

Handledningen ger mig möjlighet att få perspektiv på saker som dyker upp i mitt klientarbete, och ibland även få konkreta tips. Jag minns särskilt vid ett tillfälle när jag tyckte att jag hade kört fast med en klient. Efter enskild handledning med Iréne insåg jag att det var mina egna förväntningar – och inte klientens – jag kört fast med. Vid nästa session kunde jag möte klienten mer ”rent” och upplevde plötsligt att allt lossnade.Anette Eriksson, beteendevetare och vägledare med fokus på självmedkänsla

Handledning

Handledning ingår som en viktig och integrerad del i utbildningen och fortbildningen för EFT International Practitioners. Den sker enskilt och/eller i grupp.

Under den enskilda handledningen får du stöd, hjälp och feedback på ett mer personligt plan. Grupphandledningen är ett roligt och utvecklande sätt att byta erfarenheter och få svar på frågor. Läs mer >>

 

Tack för senast! Det tog ett tag att smälta den intensiva och fullmatade kurshelgen. Den var verkligen givande på många plan! 

Kalle Nykvist

Massageterapeut

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation