Mindfulness & EFT

Vi kan bara leva här och nu. Ändå tillbringar vi en stor del av vår vakna tid med att tänka på det som hänt, och sedan planera eller oroa oss för framtiden.

Genom att stanna upp och vända dig inåt fördjupar du kontakten med dig själv och din kropp. Genom att vidga dina sinnen framträder livet i all sin nyanserade rikedom. Genom att bli medveten om dina tankar och känslor skapar du möjligheter att göra kloka val. Det blir du som bestämmer i ditt liv.

Här kommer EFT in som ett handfast komplement till mindfulness.

Medveten närvaro

Mindfulness är ett förhållningssätt till tillvaron som bygger på österländsk, zenbuddistisk tradition. Det engelska begreppet mindfulness kan bäst översättas med ”medveten närvaro”. Det är varken svårt eller invecklat, vi har alla den förmågan, men vi behöver ofta träna på att ge den större utrymme i våra liv. Det handlar om att stanna upp i ögonblicket och vara uppmärksam med avsikt. Att beskriva det vi blir medvetna om utan att vare sig värdera eller döma. Att till sist acceptera verkligheten som den är – för att kunna gå vidare. Detta är också en viktig ingrediens i EFT.

Ett accepterande förhållningssätt till tillvaron

Ett central begrepp i mindfulness är acceptans, att kunna konstatera att ”just nu är verkligheten så här oavsett vad jag önskar, vill eller tycker”. Att acceptera betyder inte att tycka om, stå ut med eller nöja sig med saker som går emot ens värderingar och intentioner. Tvärtom är acceptans ett första steg mot förändring. Det är först när jag ser situationen som den är, som jag kan arbeta konstruktivt för att hitta lösningar.

Där tanken inte räcker till

Ibland är det svårt att se verkligheten ”som den är”, på grund av de erfarenheter vi bär med oss. Ju starkare den känslomässiga kopplingen är till det som stressar eller gör oss rädda, desto svårare är det att släppa den enbart med tankens kraft.

Där kan EFT hjälpa oss lämna det som gör ont för att i stället leva fullt ut i nuet. Modern traumaforskning (Stephen Porges, Bessel van der Kolk m.fl.) stöder både mindfulness och olika former av knackning.

Kärleksfull acceptans

I många asiatiska språk är ordet för medvetande och hjärta ett och detsamma, och i mindfulness läggs stor vikt vid känslor av vänlighet, godhet, empati och kärleksfull acceptans.

Även i EFT går detta som en röd tråd: Vi sätter ord på sanningen, på problemet, men balanserar den med några ord som uttrycker vänlig och kärleksfull acceptans, framför allt av sig själv: ”Jag HAR ett problem, men jag ÄR inte ett problem.”

Många kombinationsmöjligheter

Som du ser går EFT och mindfulness hand i hand. EFT gör dig mer närvarande – och närvaro när du gör EFT leder till bättre resultat.

Du kan också kombinera mindfulness och meditation på många olika sätt. Dels kan du med lugna ner kropp och sinne innan du mediterar. Du kan också knacka ordlöst, som en form av meditation.

 

 

Jag tycker om EFT-meditationen. Det är en aktiv väg till vila.

Britta Norlin

samtalsterapeut

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation