Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting är en variant av EFT som i vissa delar liknar symboldrama. Matrix Reimprinting är ett sätt att lösa upp gamla känsloknutar ur det förgångna på ett kreativt och lekfullt sätt. Det är en kärleksfull modell för att bearbeta begränsande tankemönster och läka barndomstrauma.

Nya resurser

Där EFT hjälper till att tömma smärtsamma minnen på dess känslomässiga intensitet så att kropp och psyke kan läkas, går Matrix Reimprinting ett steg längre.

När man jobbar med ett traumatiskt minne, speciellt från barndomen, kan man dessutom föra in nya resurser, kraft och trygghet i en situation där dessa inte fanns tillgängliga. Utan att förneka vad som egentligen hände får man tillfälle att skapa ett ”nytt minne” av det skedda – vilket i sin tur påverkar vårt sätt att tänka och reagera i nuet (=minnesrekonsolidering).

Jag tror verkligen på denna teknik. Fantastiska resultat. Jag sov på ett mycket lekfullt sätt i natt och drömde så livligt. Jag kom på ytterligare grejer kring sömnen som jag ska fortsätta knacka på nu på egen hand. – Mikael S.

En dialog med sig själv

Med hjälp av Matrix Reimprinting når du en djupare förståelse av dig själv, och den längtan och de behov som styr dig. Du inleder en dialog med ditt ”inre barn” ur ett vuxet perspektiv – men på barnets premisser. När du på detta sätt förenar motstridiga sidor av dig själv, blir resultatet ett djupt lugn och en känsla av helhet. När du lagt det förflutna bakom dig och kommit i kontakt med dina inre resurser, är det lättare att tackla nya, utmanande situationer. Dina nya inre bilder hjälper dig leva det liv du vill leva.

En väg mot självförverkligande

Matrix Reimprinting ger djupgående och bestående resultat, oberoende av problematik. Passar alla – både de som drar sig för traditionell psykoterapi, och för de som jobbat med sig själva länge och vill gå vidare. Matrix Reimprinting kombinerar djupaste allvar med lekfullhet och värme.

Men mitt liv har ju inte varit så traumatiskt…

Vi tänker oftas på trauma som fasansfulla, livsavgörande händelser som skadar oss djupt. Denna typ av trauma bearbetas med fördel via traditionell EFT. Men vi bär alla på mindre trauman. Det är de tillfällen i livet (oftast i barndomen), då vi upplevde något som t ex fick oss att tro att vi inte dög, var tillräckligt smarta eller värda att älskas. På grund av det sätt hjärnan processar upplevelser under de tidigaste levnadsåren stannar de här erfarenheterna kvar djupt i det undermedvetna. Matrix Reimprinting närmar sig dessa ”små trauman” på barnets nivå och kan därmed lättare bearbeta dem än tekniker som förlitar sig på funktionerna i vår ”vuxna” hjärna.

Läs mer

Upphovsmannen till Matrix Reimprinting är Karl Dawson, som tillsammans med Sasha Allenby skrivit boken Matrix Reimprinting using EFT. Nu finns den nya och uppdaterade Transform Your Beliefs, Transform Your Life att beställa.

 

En fantastisk upplevelse. Den har öppnat nya möjligheter för mig att påverka mina gamla, negativa erfarenheter. Plötsligt känns det som hände då på ett helt nytt sätt, som om jag belyst situationen med ljus och kärlek. Att jag har gjort en tidsresa bakåt och förändrat mina negativa upplevelser till något positivt och ljust.

Lena S

förskollärare

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation