Kombokursen EFT 1 & 2 riktar sig både till dig som vill lära dig grunderna i EFT som självhjälp, och till dig som vill använda EFT i ditt arbete med människor.
Höstens kursdatum: 13-14 november  + 20-21 november + 15-16 januari

 

Nytt: Kombokursen 1&2 i onlineversion

På grund av situationen med Covid-19 erbjuds du nu den här intensivkursen online. Fast det kanske verkar lite konstigt att lära sig EFT framför en dator finns det flera fördelar:

  • Du behöver inte resa, vilket minimerar risk för spridning, eller att du blir sjuk.
  • Du spar tid – och pengar. Inga resor, ingen övernattning.
  • Vi jobbar i kortare pass vilket gör att du lättare kan ta till dig kursmaterialet.
  • Våra sessioner spelas in, så du kan gå tillbaka och repetera om du behöver.
  • Tapping integreras i din vardag på ett annat sätt än om man bara kör en intensivkurs.
  • Du får tillfälle att träna med dina kurskompisar mellan sessionerna.

Kursen är lika engagerande och interaktiv som vanligt. Du är med, ställer frågor, får möjlighet att jobba med egna utmaningar/problem när du tränar EFT, fast nu blir det i lugna små “privatrum” på Zoom där du som vanligt har möjlighet att få hjälp av din lärare.

Du hittar de praktiska detaljerna längre ner på sidan.

Evidensbaserat och användbart

EFT får allt större uppmärksamhet som en evidensbaserad metod för hälsa och välmående, och används av miljontals människor runt om i världen.

EFT är användbart i alla livets skeden och situationer. Det kan handla om att lindra stress och oro eller lämna jobbiga upplevelser bakom sig. Eller att hantera starka känslor och återvinna kraft och handlingsförmåga, lugn och livsglädje. EFT är både effektivt och skonsamt.

EFT är också ett utmärkt verktyg för dig som jobbar med människor. Coacher, sjukvårdspersonal, präster, lärare, samtals- och kroppsterapeuter, personliga tränare, instruktörer… alla kan ha användning för EFT i sitt arbete. Förutom att du bättre kan hjälpa dina klienter, tar du samtidigt hand om dig själv och förebygger stress och utmattning.

Varierat, engagerande och tryggt

Kursen är varierad och engagerande. Teoretiska genomgångar växlar med demonstrationer och övningar i grupp. Det finns tid för frågor, reflektion och erfarenhetsutbyte. Du får tillfälle att jobba med egna problem och frågeställningar samt att hjälpa andra, i en trygg och generös miljö under en erfaren lärares ledning.

Gedigen träning och djupare förståelse

Kursen ger dig gedigen praktisk träning samt förståelse av hur EFT fungerar både på ett psykologiskt och biologiskt plan. Du lär dig ursprungsmodellen av EFT i kombination med mindfulnessinspirerade justeringar baserade på nya rön inom neurobiologin.

Jag hade höga förväntningar och kan verkligen säga att kursen levde upp till dem! Glad och tacksam mot mig själv att jag gav mig chansen att delta. Glad och tacksam mot Iréne för hennes engagemang, stora kunskap och erfarenhet som hon delade med sig av. Tillsammans med övriga deltagare skapades en varm, medkännande, läkande och lärande atmosfär. Bra med demo och många tillfällen att öva både att coacha och bli coachad. Trots att det var mycket att ta till sig under tre dagar kändes det inte överväldigande och det var bra med tre uppföljande webinarierna som kom så snart efter.Marianne Björkegren, psykosyntesterapeut

EFT Nivå 1

Nivå 1 är en baskurs som ger dig det du behöver för att använda EFT. Du lär dig de grundläggande pusselbitarna för att balansera kropp och sinne och lösa upp de känsloknutar som håller problematiken på plats. Vi tittar också på hur EFT kan användas vid sötsug och för att lösa upp spänningar och lindra smärta. Gradvis bygger du upp din färdighet att använda EFT – i första hand som självhjälpsverktyg, men du kan även hjälpa andra i din närhet när så är lämpligt.
Läs mer om innehållet i Nivå 1>>

EFT Nivå 2

Nivå 2 bygger vidare på och fördjupar de kunskaper du fått på Nivå 1, så att du kan använda EFT med större precision och skicklighet, och framför allt möta framtida klienter på ett tryggt och flexibelt sätt. Vi introducerar nya tekniker för att kunna använda EFT vid olika typer av problem. Du får en större förståelse för hur vårt förflutna påverkar oss i nuet, och hur du med EFT kan bearbeta begränsande tanke- och beteendemönster och ersätta dem med nya positiva alternativ.
Läs mer om innehållet i Nivå 2 >>

Några nöjda kursdeltagare

Certifiering

Efter att ha avslutat Nivå 2 kan du välja att gå vidare och bli en EFT International Accredited Practitioner.

Då gör du 50 provsessioner på 20 olika personer.  Några av sessionerna ligger till grund för de fallbeskrivningar du lämnar in. Du gör också ett onlineprov på kursens teoridel (på svenska). I certifieringen ingår 6 timmar handledning enskilt och/eller i grupp. 

Praktisk info

När? Kursen är upplagd i tre block: 13-14  november, 20-21 november samt 15-16 januari. Varje dag kl 9.00 – 14.00, med lunch/fikapaus i mitten. Mellan andra och tredje helgen blir det tid att öva.

Var? Online via Zoom. Du måste ha en dator eller iPad med god uppkoppling. Det går inte att vara med via mobilen.

Investering: 7 500 kr. För företag tillkommer 25% moms. Early Bird: 6 900 kr om du anmäler dig och betalar anmälningsavgiften senast 30 september.

Totalt antal kurstimmar: 24

Anmälan: Maila irene@eftscandinavia,se. Ange namn och telefonnummer.

Sätt in anmälningsavgiften 800 kr på Pg 25 77 92-2 eller Swish 12 3362 0465. Resten av kursavgiften ska vara erlagd innan kursstart. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning. Om kursen av någon anledning inte skulle bli av får du naturligtvis tillbaka det du betalat.

Hör av dig om du behöver faktura (endast företag)

Välkommen till en kurs som kommer att göra skillnad i ditt liv!

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmäl ditt intresse till nästa kursomgång

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för kursen i vår, så får du eventuella uppdateringar och påminnelser. Denna anmälan är inte bindande.