EFT Nivå 2

EFT Nivå 2 bygger vidare på de basfärdigheter du fått i EFT Nivå 1, så att du kan använda EFT med större precision och skicklighet. Du får träna så att du kan använda EFT på ett tryggt och säkert sätt speciellt när du hjälper andra. EFT Nivå 2 förbereder dig också så att du kan gå vidare och bli certifierad/ackrediterad EFT International Practitioner.

 

Innehåll

i enlighet med EFT Internationals riktlinjer
 • (Snabbrepetition av det viktigaste från Nivå 1)
 • Ytterligare knackpunkter, ögonrörelser etc
 • Mer om trauma, hur och varför man låter kroppsförnimmelserna vara med i processen för att förstärka verkan av EFT
 • Skonsamma tekniker för att jobba med trauma, bland annat genom att ”smyga sig på problemet” eller Chasing the Pain och The Tearless Trauma Technique
 • Hur man jobbar med fobier och rädslor
 • Förstå hur och varför tidigare livsupplevelser påverkar våra tanke- och beteendemönster
 • Hur man hittar problemets kärna, core issue, och de tidigare minnen vari det har sitt ursprung
 • Hur man identifierar begränsande tankemönster och hur dessa kan lösas upp
 • Effektiv frågeteknik
 • Hur och när det är dags att föra in positiva valmöjligheter
 • Affirmationer och ”tail-enders”
 • Mer om att testa för att se om behandlingen är avslutad och ge klienten insikt om att förändring skett
 • Att förstå begreppen inre motstånd, förändringsimmunitet och ”självsabotage” samt hur man kan hantera det
 • Introduktion till hur man kan knacka med barn, och med grupper
 • EFT via telefon och online
 • Hur du börjar och avslutar en session på ett tryggt och bra sätt

Det viktigaste jag insett är att det på mindre än en timme går att ändra inställning till ett inrotat negativt beteende och samtidigt påbörja en konkret förändring mot önskat mål.

Kursdeltagare, EFT 1

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation