12 verksamma ingredienser i EFT – del 3

 vattendroppe

I den tredje och avslutande delen av 12 verksamma ingredienser i EFT tar vi upp ytterligare några faktorer som bidrar till EFTs effektivitet: pendling, ord och acceptans. Här kan du läsa del 1 som ger en förklaring till vad som händer i kropp och psyke när man knackar, och här del 2 som fokuserar på kommunikation och känslor.

 

8. Pendling och titrering – varsamt och viktigt vid trauma

Man har länge trott att bästa sättet att bearbeta traumatiska upplevelser är att prata om dem. Ibland kan det fungera, men ofta leder det till retraumatisering. Känslorna som väcks kan bli så starka att de orsakar en kraftig kroppslig/känslomässig reaktion som kan vara både smärtsam och skrämmande. Eller så reagerar nervsystemet med att stänga av och man dissocierar. I ingetdera fallen leder det till läkning och utveckling.

Den mest skonsamma och verkningsfulla metoden tycks i stället vara att gradvis närma sig traumat, precis så mycket som ryms inom nervsystemets ”acceptansfönster”. De klassiska EFT-teknikerna Tearless Trauma, Chasing the Pain och Sneaking up on the Problem kan bidra till detta på ett smidigt sätt. Att använda sig av Bildtapping är en annan variant.

En traumatisk upplevelse kodas in i hjärnan på ett alldeles speciellt vis: Den del av hjärnan (hippocampus) som i vanliga fall ser till att tidsbestämma våra minnen går off-line, och man blir kvar med känslan att det som hände då fortfarande händer. Gränsen mellan DÅ och NU suddas ut.

När man närmar sig de här jobbiga minnena och väcker upp känslorna igen är det viktigt att hela tiden ha kontakt med tryggheten i nuet. Man dippar in i en del av minnet – och sedan kliver man ut igen. I EFT sker det genom att man efter en runda eller två kollar av hur det nu känns i kroppen, eller hur stark intensiteten i minnet eller känslan är. Och sedan dyker man in igen…

Peter Levine gör skillnad mellan det han kallar för titrering (att närma sig traumat i små doser) och pendling (att låta kroppen växla mellan kontraktion och expansion). Det är skonsamt och effektivt och finns inbyggd i själva EFT-strukturen. De här principerna kan också tillämpas på andra sätt av coachen/terapeuten.

 

10. Ordens rytm och magi

Man kan diskutera ordens roll i EFT.  Ordkaskader, intellektuella generaliserar och analyser når inte problemets kärna. Man låter orden skydda sig från att känna. Somliga tycker dessutom det är krångligt att ”veta vad man ska säga” och väljer därför att knacka i tystnad.

Som inbiten ordmänniska väljer jag själv att se den oerhörda potential som finns i språket.

Talet hör visserligen hemma i hjärnans nyare delar, men varje ord bär med sig associationer djupt förankrade i vårt innersta. Orden hjälper oss att kommunicera med varandra och med oss själva. Studier visar att det blotta faktum att man sätter ord på sina känslor har en lugnande effekt.

Det speciella sättet man använder orden i EFT kan ibland överraska. Känslor har färger och kroppsdelar får tala. Metaforerna blommar. Med hjälp av orden kan man skapa skyddande distans eller fokuserad närvaro. Det kan vara lekfullt och oerhört poetiskt – eller handfast och jordnära.

En egenhet i klassisk EFT är att coachen/terapeuten, med grund i vad klienten berättat, föreslår olika ord och fraser som klienten sedan upprepar samtidigt som man knackar. Hur märkligt det än kan verka är även detta en trygghets- och kontaktskapande procedur, om den genomförs med finess och känslighet. (Se resonemanget om trygghet i del 2).

Har du sett samspelet mellan en liten baby och dess mamma eller pappa? Babyn jollrar, grimaserar – och föräldern härmar. Föräldern gör ett nytt uttryck som babyn i sin tur härmar. Föräldern härmar barnet som härmar föräldern, en lekfull dans av ljud och miner, som leder till kontakt, vitalitet och utveckling.

(Om det här samspelet med föräldern uteblir av en eller annan orsak, påverkar det barnet. Oftast protesterar det för att påkalla förälderns uppmärksamhet, men till sist tystnar det och blir passivt. Barn som övergetts eller farit illa på annat sätt förlorar förmågan till levande samspel med andra människor. Ett sätt att återknyta en första, trevande kontakt med ett sådant barn kan till exempel vara att rulla eller kasta en boll fram och tillbaka.)

Det här påminner lite om det språkliga samspelet under en EFT-session. Ett lekfullt bollande av ord, information, och så småningom nya insikter. Här är lyhördhet och respekt av största vikt. Orden fungerar här inte som intellektets tjänare utan speglar kroppens och psykets djupare uttryck.

 

11. Acceptans och självmedkänsla

EFT genomsyras av samma generösa och accepterade livssyn som mindfulness. Vi stöter på det redan i startfrasen (the set up): ”Trots att jag är rasande arg, är det så det känns och jag accepterar mig själv ändå.” ”Trots att han behandlade mig illa accepterar och respekterar jag mig själv helt och fullt.”

Man kan formulera de här fraserna på många olika sätt – de ska alltid kännas rätt att säga – men innebörden är alltid en och densamma: Jag HAR ett problem, men jag ÄR inte ett problem. Ofta är det ju så att vi dömer oss själva för att vi är som vi är. Att då öppna upp för ett mer accepterande alternativ tycker jag känns mycket sympatiskt.

Nu tror jag väl inte att man börjar älska och acceptera sig själv bara för att man säger det några gånger. Men upprepning sägs vara all inlärnings moder. Så småningom slinker det in och blir en självklar sanning, det som i grunden borde vara en självklar sanning: att vi är värda all kärlek och respekt, i synnerhet från oss själva.

Allt mer forskning visar hur bra vi mår av självmedkänsla (self-compassion), och att kunna stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva att man ska vara perfekt i alla lägen.

Här vill jag slå ett slag för de specialvarianter av EFT som kallas Memory & Belief Reimprinting, och Matrix Reimprinting, som på ett kreativt och mycket kärleksfullt sätt hjälper oss lösa upp negativa tanke- och beteendemönster grundlagda i barndomen och banar väg för självmedkänsla på ett både konkret och djupgående sätt.

Acceptansen kommer också, självklart, via själva knackandet. EFT tömmer smärtsamma minnen på den negativa energi som håller rädsla, skam, hat och andra starka känslor på plats. Först när dessa känslor mattats av kan vi acceptera det som är och det som varit (vilket inte innebär att man måste tycka det är bra, bara att det hände.)

 

12. Helheten större än delarna

Som sista verksamma ingrediens vill jag poängtera helhetssynen och flexibiliteten i EFT. Kropp och själ, intellekt och känsla finns med på lika villkor. Ord och tystnad. Trygghet och utmaning. Avspänning och energi. Man jobbar med det förflutna för att landa i nuet och skapa en god framtid. Man knackar fram den man egentligen är, bortom onödiga rädslor och förlegade tankemönster.

En relativt enkel grundmodell för knackningarna kan berikas med olika tekniker och tankegångar från andra håll. Själv tycker jag att EFT gifter sig väldigt bra med både KBT, mindfulness, hypnos och bildterapi. Man kan också kombinera EFT med andra energipsykologiska metoder, eller med mental träning, massage, rörelse, sång… Möjligheterna är oändliga.

De olika delarna och infallsvinklarna i EFT kompletterar och förstärker varandra på ett alldeles unikt sätt, och samverkar till en metod för varaktig och bestående förändring. Att det dessutom är en skonsam, kreativ och kärleksfull process med en bas i modern neurobiologi gör den extra tilltalande och användbar. Både för enskilt bruk och som terapeutiskt verktyg.

 

Det vore väldigt spännande att höra dina tankar kring det jag skrivit. Någon annan ingrediens som borde ha fått vara med? Kommentera i svarsfältet här nedan.

PS: Om du prenumererar på EFT Scandinaivas blogg EFT helt personligt får du nya inlägg direkt i din brevlåda. Länk finns högst upp på den här sidan om du läser i dator, eller längst ner om du läser i mobilen.