Rött och svart: EFT som komplement vid bipolär sjukdom

1211766522

De är så vackra, de där fjärilarna. Översidan av deras vingar prålar i glänsande rött, medan undersidan är av svartaste sidensvart. Det går inte att skilja på det röda och det svarta, försöker man kommer vingarna att trasas sönder och fjärilen inte längre att kunna flyga.

Hon påminde mig lite om en sådan fjäril, Alexandra, eller så var det bara min tanke därför att jag visste att hon diagnosticerats med bipolär sjukdom. Nu hade hon sökt upp mig för att se om EFT kunde hjälpa. (mer…)