Tillbaka till framtiden med Memory & Belief Reimprinting

Nu som online-kurs

En workshop för dig som vill lära dig en kärleksfull modell för att bearbeta begränsande tankemönster och läka barndomstrauma.

Begränsande sanningar och tankemönster

Inre “sanningar” av typen Man kan inte lita på någon!Jag måste alltid göra mitt bästa… eller till och med Jag klarar allt! går inte bara att byta ut rent intellektuellt. De ligger ofta djupt inkapslat i det undermedvetna, i kroppen, och påverkar tankar, känslor och beteenden.

En fantastisk kurs som öppnat nya möjligheter för mig att påverka mina gamla, negativa erfarenheter. Plötsligt känns det som hände då på ett helt nytt sätt, som om jag belyst situationen med ljus och kärlek. Att jag har gjort en tidsresa bakåt och förändrat mina negativa upplevelser till något positivt och ljust. Iréne är en så härlig och inspirerande lärare! – Lena S.

En kreativ och kärleksfull modell

Tillbaka till framtiden förmedlar en lekfull och djupgående modell för hur man kan bearbeta och släppa sådan här inre “sanningar”. Genom att gå tillbaka till de frusna ögonblick i barndomen då de grundlades kan man lösa upp den känslomässiga intensitet som håller dem på plats.

Vi för in nya resurser, kraft och trygghet i en situation där dessa inte fanns tillgängliga. Utan att förneka vad som egentligen hände kan vi skapa ett “nytt minne” av det skedda – vilket i sin tur påverkar tankar och beteenden i nuet.

Tack för en betydelsefull och användbar kurs! Jag känner att min tacksamhet och ödmjukhet inför vårt inre barn har fått ytterligare ett lyft. Tack! Jag känner dessutom en starkare övertygelse om att det går att ersätta gamla negativa minnen med nyare, gladare, positiva upplevelser. – Marina Hägglund, socionom med KBT-kompetens

Inspiration från många håll

Inspirationen till Memory & Belief Reimprinting har kommit från många håll. EFT är en naturlig bas, men element från följande finns också med: symboldrama, minnesrekonsolidering, Resourcing, Intention Tapping, Compassion Therapy, Heart Anchor och Matrix Reimprinting.

Kursinnehåll:

  • Våra “inre  barn” – var kommer de ifrån?
  • Att få kontakt med sina “inre barn”
  • Skapa en trygg relation
  • Upptäcka den begränsande sanningen
  • “Ladda ur” den emotionella laddningen
  • Avsluta det oavslutade
  • Tillföra resurser 
  • Förankra och gå vidare
  • Vetenskapliga teorier bakom minne, minnesrekonsolidering och MBR-modellen

Bra kurs, och klok ledare, förankrad i ämnet. Mycket bra teoridel med tips på litteratur för vidare läsning. Bra balans teori och praktiska övningar. Fint att få uppföljningstillfällen efter utbildningsdagen! Man får tid att smälta och öva. Barbro Kemi, specialpedagog och skolledare

 

Praktisk info 29/8 + 19/9

Kursen är upplagd som en dag med rejäl lunchpaus, kombinerad med uppföljning 3 veckor senare. Däremellan får du tillfälle att träna metoden med andra kursdeltagare. Uppföljningen kan justeras lite i tid efter deltagarnas önskemål.

Tider: Lördag 29 augusti 9.30 – 12.15 plus 14.00 – 17.00 samt lördag 29 augusti kl 9.30 – 12.15

Var? Online, via Zoom. Du får mer information närmare inpå.

Investering: 2 250 kr. Sista anmälningsdag 12 augusti. Om du anmäler dig innan 27 juli betalar du bara 1 975 kr.

För företag tillkommer 25% moms.

 

För vem? Det här är en workshop för dig som redan använder EFT. Du bör helst ha gått EFT grundutbildning, eller ha god erfarenhet av tapping. Kursen ingår som en delkurs i EFT Nivå 3, men är öppen även för dig som inte har för intention att gå Nivå 3 utan vill göra det för ditt eget välbefinnandes skull.

 

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta Iréne på irene@eftscandinavia.se eller 070-35 24 115 samt betala anmälningavgiften 500 kr på Pg 25 77 92-2 eller Swish 12 3362 0465. Hela kursavgiften ska betalas innan kursstart. Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid återbud. Skulle kursen av någon anledning inte bli av, får du naturligtvis tillbaka det du betalat.