Integritetspolicy

EFT Scandinavia följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter behandas med integritet och varsamhet. Självklart varken säljer vi eller på annat sätt överlåter dina personliga uppgifter till andra. Som kund hos EFT Scandinavia har du rätt att få ta del av hur dina personuppgifter behandlas.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

Vid köp av tjänster

För- och efternamn, mailadress, telefonnummer samt i vissa fall postadress och företagsnamn. Syftet är att kunna leverera tjänsten till dig och följa upp, samt för bokföringslagens skull.

Vi får uppgifterna personligen från dig när du anmäler dig till en kurs eller en enskild session. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas de om du inte längre är kund hos oss.

Dina personuppgifter sparas hos mailleverantören MailerLite, och vid fakturaköp även hos Billogram AB. Köper du en onlinekurs finns din information också på kursportalen Teachable samt New Zenler. Ovan nämnda system följer självklart GDPRs riktlinjer. I vissa fall finns din mailadress även på mailservern Mozilla Thunderbird.

Vid nedladdning av gratisprodukter

Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantören MailerLite för utskick av gratisprodukter,  informationsmail och kampanjutskick. Dessa uppgifter fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

Kurser

Vi sparar inspelade gruppsamtal i flera av våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen, eller om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas de. Samtalen sparas hos vår molntjänstleverantör Vimeo och/eller på våra kursportalerTeachable och New Zenler. Betalar du kursen där lämnar du också dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe eller om du så föredrar, till PayPal.

På hemsidan

Vi sparar referensutlåtande (text och ibland bild) från kunder som har gett sitt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

Sammanfattningsvis

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilken information vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila irene@eftscandinavia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2022-11-21

Kalendarium

Sömnproblem?

Bjud in sömnen med en enkel och kärleksfull kvällsritual som sätter stopp för snurrande tankar och låter kropp och sinne komma till ro.

Ordet är ditt

För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Lyssna på mitt föredrag om scenskräck, och boka in ett samtal där vi utforskar vad som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med dina åhörare.

Gratis morgonmeditation